תוכניות עסקיות

המחלקה הכלכלית מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות מותאמות לאופי פעילות החברה ולצרכי המימון. התוכנית העסקית הנה כלי מרכזי לצורך הגדרת היעדים האסטרטגיים של הארגון וגיוס ההון הנדרש למימושם.

התוכנית העסקית הנה חיונית לניהול הארגון הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך וכן עבור גיוס ההון הנדרש למימון פעילות החברה מגופים בנקאיים, חברות אשראי, קרנות הון, גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים.