גיוס הון בארץ ובחו"ל

אנו מסייעים ללקוחותינו העסקיים בשלב החשוב ביותר במימוש התכניות העסקיות והרחבת פעילות החברה: גיוס מקורות המימון באמצעות הון, חוב ומזנין מגופים פרטיים, מוסדיים וציבוריים בארץ ובחו"ל.

צוות מקצועי, מחוייב ועתיר נסיון מלווה את הלקוח לכל אורך תהליך קבלת החלטות מימוניות, כולל ניהול התהליך ובחינת סוג המימון (הון, חוב), מקור המימון (פרטי, ציבורי, קרנות, ארץ, חו"ל) וכד'. התהליך כולל בדיקת מצבה העדכני של החברה מבחינה כלכלית: מבנה ההון, יכולת העמידה בהתחייבויות, רמת הנזילות ועוד. בשלב השני, אנו בונים תוכנית עסקית ייחודית המותאמת לצרכים הייחודיים של הלקוח. בהמשך, אנו מגייסים את ההון הדרוש ומנהלים את המו"מ להשגת התנאים הטובים ביותר בעסקה מבחינת סוג ההלוואה, הריבית, תנאי ההחזר ועוד.