הערכות שווי

המחלקה הכלכלית מתמחה בהערכות שווי, בהתבסס על לימוד אופייה הייחודי של החברה, הנתונים הפיננסים, ניתוח עתידי של פעילות הארגון, הסביבה התחרותית שבה פועל העסק ומצב הענף בשוק.

אנו מציעים ללקוחותינו שני סוגי מוצרים:

  • הערכות שווי לצד ג' עבור הדוחות הכספיים ושערוך נכסי הלקוח.
  • הערכות שווי לצורך הנפקה, ניהול מו"מ עם גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים, גיוס הון ועסקאות בתחום המיזוגים והרכישות.