ניהול סיכונים

ניהול סיכונים נכון חשוב להצלחת הפרויקט והשגת היעדים האסטרטגיים בחברה. צוות מקצועי מלווה את הלקוח החל משלב מיפוי הסיכונים, הכנת תוכנית עבודה להפחתתם ויישומה בחברה.

בהמשך, אנו מסייעים בהטמעת ההמלצות תוך ליווי הלקוח בהקמת יחידה לניהול סיכונים בארגון, עיצוב הנהלים ומעקב שוטף של יישום ההמלצות.